Innovation Challenge 2020

VirtuAS Innovation Challenge

VirtuAS Innovation Challenge je takmičenje namijenjeno mladim inovatorima od 18 do 25 godina. Takmičenje pruža mogućnost studentima da kroz inovativan pristup stvarnim poslovnim slučajevima predstave sebe, steknu nova iskustvena znanja, poslovne kontakte i razviju prezentacijske vještine. Pored toga, najbolji će dobiti priliku za jedinstveno praktično, korporativno iskustvo unutar AS grupacije sa mogućnošću daljeg profesionalnog razvoja i angažmana, uz mentorstvo naših najvećih stručnjaka
i članova Uprave AS Holding.

Pripravnički angažman

Seminari

Dodatne Edukacije

Uslovi prijave

Ukoliko imate od 18 do 25 godina te želite praktično iskustvo koje će biti značajna referenca u vašim karijerama, volite izazove i proaktivni ste, onda je ovo takmičenje pravi izbor za vas. Sve što treba je da pogledate izložene proizvode na VirtuAS web stranici, odaberete jedan proizvod i ponudite koncept u smjeru inovativnog djelovanja. Naš tim stoji na usluzi za bilo koje upite.

Rok za prijavu:

15.11.2020.

Info!!!

Innovation Challenge se u proteklim godinama uspješno organizovao u sklopu naših članica gdje smo vidjeli uspješne realizacije prijedloga studenata i zaposlenja koja su uslijedila kao rezultat istog.

Kako se projekt Innovation Challenge pokazao izrazito uspješnim odlučili smo da ovaj Innovation Challenge organizujemo na nivou AS Holdinga, krovnog društva sa efikasnim mehanizmima korporativnog upravljanja koji se primjenjuje na 16 članica.  Studenti sa najboljim prijedlozima će imati mogućnost da svoje prijedloge prezentuju ispred uprave AS Holdinga. 

Vaš zadatak je da odaberete slučaj/proizvod sa VirtuAS web stranice i ponudite koncept na izazove u smjeru inovativnog djelovanja. Prijave i slanje rješenja možete vršiti do 15.11.2020. godine.

Napomena: Davanjem prijedloga inovacije, davalac se odriče prava na traženje bilo kakve dodatne naknade za korištenje iste i daje primaocu neograničeno pravo svih vrsta njene eksploatacije.

Prijavi se:

Imate pitanje? Kontaktirajte nas!